Polityka prywatności

 

RODO  

Polityka prywatności oraz pliki "cookies"

Wdrażając RODO na naszym sklepie internetowym chcemy mocniej chronić Twoje dane. W razie wątpliwości, chętnie odpowiemy na Twoje pytania - zakładka kontakt. W RODO chodzi przede wszystkim o to, by każdy miał prawo do:

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, -  przeniesienia danych;
 • bycia zapomnianym (Artykuł 17 ust. 3 RODO) - otrzymania kopii danych;
 • sprzeciwu wobec profilowania;
 • dochodzenia odszkodowania w sądzie cywilnym;

W przypadku klientów składających zamówienia przed ustawą RODO - wszystkie zgody które nam przekazałeś są aktualne, nie musisz nic robić. Poniżej znajdziesz szczegółowe informację z którymi chcemy Cię zapoznać.

 

Spis treści:


1.RODO- ogólne informację

2.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

3.Skąd mamy Twoje dane osobowe?

4.W jakim celu 24zdrowie.pl przetwarza Twoje dane osobowe ?

5.Czy musisz podać 24zdrowie.pl swoje dane osobowe?

6.W jakich sytuacjach możesz mieć wpływ wobec przetwarzania Twoich danych?

7.Czy są sytuacje, w których można odmówić usunięcia danych?

8.Komu 24zdrowie.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

9.Jak długo przetrzymujemy dane osobowe?

10. Zasady przekazywania danych osobowych do Państw poza Polską.

 

1. Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu 24zdrowie.pl. RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

2. Administrator to osoba, która ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Podembski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Adres siedziby: Jarzębinowa 29F/1 81-198 Mosty NIP:7262546979, REGON: 3383551157. W celu kontaktu z Administratorem danych należy wysłać e-mail na adres biuro@vita24.life  lub wysyłając list pocztą tradycyjną na adres firmy: Jarzębinowa 29F/1 81-198 Mosty . Administrator Sklepu internetowego 24zdrowie.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego. Administrator sklepu internetowego nie przewiduje gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia.

3. Dane osobowe – to informacje, pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, numer konta bankowego, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.W przypadku realizacji zamówienia dla firm: NIP, adres firmy. W przypadku realizacji zamówienia dla osób trzecich: informacja o rodzinie, imiona dzieci itp.

Rejestracja w sklepie internetowym 24zdrowie.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez 24zdrowie.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których 24zdrowie.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia. Dane Osobowe sąprzetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego: RODO.

Firma NutriTeam Łukasz Podembski przetwarza dane osobowe w celach:

 • świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowych 24zdrowie.pl,  otworzenie konta użytkownika, ustanowienie indywidualnego hasła. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas tworzenia  Konta i jego aktualizacji,(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • świadczenia usług takich jak: przeglądanie  Sklepu Internetowego, wyszukiwarka poduktów, historia zamówień, dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia,  przeglądarki, lokalizacji oraz  adres IP;
 • sprzedaży produktów oferowanych przez firmę NutriTeam Łukasz Podembski oraz doręczenia zamówienia,- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy NutriTeam Łukasz Podembski – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług, w tym remarketing - dane dotyczące Twojej aktywności są rejestrowane przez pliki cookies oraz  usługi zewnętrzne np. Google Ads. Wykorzystujemy Twoje dane o Twojej aktywności aby dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi na kanałach  Sieciowych poza Sklepem Internetowym.
 • rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedzi na pytania Klientów podczas których przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe
 • dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tzw. Newsletter - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa poniżej należy wysłać wiadomość na adres biuro@vita24.life ze stosownym żądaniem. Usunięcie danych na wniosek podmiotu danych, wymaga przede wszystkim potwierdzenia jego tożsamości - wniosek na piśmie - skan przesłany drogą elektroniczną na e-mail biuro@vita24.life.

Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień (usunięcie danych osobowych oraz utrata historycznych danych)

7. Administrator danych ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych. (Art. 17 ust. 3 RODO) :

 • zwycięzca konkursu , usunięcie danych jest niemożliwe przez okres 5 lat ze względu na obowiązek przechowywania tych danych;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • w przypadku reklamacji, dochodzenia lub obrony roszczeń przechowywane prze okres 3 lat są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail;

8.  Odbiorca danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe - art. 4 pkt 9. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne muszą być zgodne z przepisami o ochronie danych osobistych, mającch zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

 

W ramach bazy danych, Administrator Sklepu nie udostępnia danych osobowych  wbrew prawu i bez zgody klienta podmiotom trzecim  - np.reklamodawcom. 

 

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:

 • serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
 • usługi poczty elektronicznej,
 • dostawca usługi dystrybucji newslettera.
 • jeżeli zajdzie taka potrzeba organom państwowym, np. prokuratura,,GIODO, Prezes UOKiK
 • dostawcom usług, naszym partnerom z którymi współpracujemy - podczas prowadzenia Sklepu internetowego lub w celu przetwarzania danych marketingowych, realizacji zamówienia (wysyłka) oraz przystąpienia do sieci CaliVita International® z siedzibą w Wojcieszynie.Podmioty te bezwględnie działają na nasze zlecenie, w zależności od uzgodnień umownych oraz okoliczności. 
 • w celu wystawienia oraz rozliczenia faktury - księgowość.
 • Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii w celu promowania sklepu internetowego na portalu Facebook.pl
 • Google Adwords (z siedzibą w Irlandii) Google Analytics i Google Analytics 360 (z siedzibą w USA)  w celu raportowania i statystyki ruchu.

9. Będziemy przechowywać Twoje do czasu gdy Twoje konto użytkownika  pozostaje aktywne na 24zdrowie.pl oraz tak długo jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

 

W przypadku newslettera - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 

Dane zostaną usunięte,  gdy dane osobowe okażą się błędne lub nieaktualne. 

10. 24zdrowie.pl oraz California Fitness Polska nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

 

--

 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

IX. Wykorzystanie „ciasteczek”

Cookies

pliki "cookies" (tzw. ciasteczeka)

Serwis internetowy 24zdrowie.pl. zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat "cookies" prosimy zapoznać się ze stroną: allaboutcookies.org

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl